按拼音检索
全部 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

风流藴藉

fēng liú wēn jiè

成语接龙
成语解释 1.形容人风雅潇洒,温文含蓄。《北齐书·王昕传》:“ 昕 母 清河 崔氏 ,學識有風訓,生九子,並風流藴藉,世號‘ 王 氏九龍’。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·念秧》:“少年風流藴藉,遂與 吴 大相爱悦。” 清 汪琬 《前明福建布政使司右参议范公墓碑》:“蓋百餘年來, 吴 士大夫以風流藴藉稱者,首推 吴文定 、 王文恪 兩公。”亦作“ 風流醖藉 ”。《隋书·儒林传·元善》:“ 善 之通博,在 何妥 之下,然以風流醖藉,俯仰可觀,音韻清朗,聽者忘倦,由是爲後進所歸。” 清 沈谦 《填词杂说·张世文词警策》:“ 張世文 《新草池塘》、《紫燕雙飛》二首,風流醖藉,不減 周 秦 。”2.亦作“ 風流緼藉 ”。指诗文的意趣飘逸而含蓄。 宋 王灼 《碧鸡漫志》卷二:“ 王荆公 長短句不多,合繩墨處自雍容奇特。 晏元獻公 、 歐陽文忠公 ,風流緼藉,一時莫及,而温潤秀潔,亦無其比。”
成语出处
成语造句
近义词
反义词
成语用法
常用程度
感情色彩
成语结构
成语形式 ABCD式